ฉนวนสะท้อนความร้อน Best Ceramic Coating

ฉนวนสะท้อนความร้อน Best Ceramic Coating มีคุณสมบัติในการสะท้อนรังสีความร้อน ทำงานร่วมกับเม็ดเซรามิคโบโรซิลิเกตเพื่อช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกสู่อาคาร มีค่าสะท้อนรังสีความร้อน ( Solar Reflectance )>95% และมีคุณสมบัติดูดซับความร้อน ( Solar Absorption ) Best PU Hydrolastic กันซึมรอยต่อของหลังคา มีความยืดหยุ่นสูง ( Elongation at break ) >600%

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของเหลว หรือเมื่อแห้งเป็นชั้นฟิล์ม ( Dri Film )

คุณสมบัติ ฉนวนสีสะท้อนความร้อน Ceramic Coating & Water proof

  • Ceramic Coating จะช่วยลดอุณหภูมิในตัวอาคารของคุณ ทั้งยังประหยัดเงินและช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง
  • Ceramic Coating มีค่าความยืดหยุ่นสูงยึดเกาะกับผิวได้ดี จึงช่วยป้องกันการแตกร้าวของหลังคาทำให้อายุใช้งานของหลังคานานกว่าเดิม
ฉนวนสะท้อนความร้อน
ฉนวนสะท้อนความร้อน
ฉนวนสะท้อนความร้อน

ติดต่อเราได้ที่ : Bestinsulationbangkok.com